ประวัติความเป็นมา : บ้านโพทะเล ตำบลโพทะเล อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอค่ายบางระจัน สันนิษฐานกันว่า ภูมินามของที่แห่งนี้มาจากต้นไม้ที่ชื่อ “โพทะเล” ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นหนาแน่นตามหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากว่า "บ้านโพทะเล" จะเป็นทั้งชื่อ ถนนหมู่บ้านและ โรงเรียนหรือวัดต้นโพทะเล ที่มีลักษณะลำต้นเป็นหนาม ใบคล้ายใบโพธิ์ ผลคล้ายลูกฟักทองมีขนาดเท่ากำปั้น บ้านโพทะเลเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมและได้รับรางวัลชนะเลิศเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี 2560 ของจังหวัดสิงห์บุรี

 

จุดเด่น / เอกลักษณ์

ชุมชนโพทะเล : เป็นชุมชนที่มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกมะนาว ชะอม กล้วย และเลี้ยงไก่ ผสมผสานกัน และมีอนุสาวรีย์ปู่ทองแก้วเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดคนของวีรชนชาวบ้านบางระจัน ตั้งอยู่บริเวณวัดโพทะเลสามัคคี มีห้องประวัติศาสตร์โพทะเล ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บวัตถุโบราณต่างๆ ทั้งสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความเป็นมาของชุมชนโพทะเล

แนะนำจุดท่องเที่ยว

 

จุดที่ 1 วิถีชาวบ้านบ้านโพทะเล ณ บ้านสวนสุมลทา

แวะชม แวะเที่ยว บ้านสวนสุมลทา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 5 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีนางสุมลทา อิ่มสาราญ เป็นเจ้าของสวน เริ่มต้นทำงานร้านขายของเล็ก ๆ พร้อมกับการทำผม ต่อมาก็ย้ายไปทำงานโรงงาน ทั้งสามี และภรรยา จนสามารถเก็บเงินซื้อที่ดินได้ จำนวน 20 ไร่ จึงได้คิดอยากจะออกมาทำการเกษตรเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น และได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบผสมผสาน จึงตัดสินใจสั่งซื้อกิ่งชะอมมาปลูก และเน้นการพึ่งพาตัวเองก่อนทั้งการผลิต และการจัดการภายในไร่หรือสวน เมื่อตัวเองทำประสบความสำเร็จ แล้วก็กระจายไปสู่บุคคลรอบข้าง หรือชุมชนต่อไป

การทำการเกษตรแบบผสมผสาน

จุดที่ 2 อนุสรณ์วีรชนที่บ้านโพทะเล

แวะสักการะอนุสาวรีย์ปู่ทองแก้ว เป็นอนุสรณ์วีรชนที่บ้านโพทะเล จังหวัดสิงห์บุรี หมู่ที่ 5 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน หากจะกล่าวถึง ชุมชนโพทะเล เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ปู่ทองแก้วและพิพิธภัณฑ์บ้านโพทะเลเกี่ยวกับเครื่องมือการต่อเรือ เครื่องใช้และอาวุธโบราณที่ขุดค้นพบในหมู่บ้านโพทะเลตั้งแต่ปี 2526

จุดที่ 3 ป่าไม้ชุมชน

ป่าไม้ชุมชน เป็นการร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และชาวบ้านในชุมชนช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สวยงาม สงบ รมรื่น เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ถือเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน และทำให้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นป่าที่ประชาชนเข้าไปใช้สอยตามวิถีชีวิตของคนทุกคนในชุมชนนั้น

ที่พักและสถานที่อำนวยความสะดวก

 

ร้านสะดวกซื้อที่ใกล้เคียง

  • 7-Eleven บางระจัน 
  • 7-Eleven Ban Bangrachan
  • 7-Eleven แสวงหา

ร้านอาหาร

  • ดีวรรณ หมูกระทะ 
  • ร้านเสวยโภชนา 
  • ร้านอร่อยข้างวัด

สถานที่พัก

  • โรงแรม โกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท
  • โรงแรมไชยแสงวิลล่า 
  • โรงแรมไชยแสงพาเลส 

แผนที่ชุมชนบ้านโพทะเล

สินค้า OTOP / อาหาร

 

การเดินทางมาที่ ชุมชน OTOP นวัตวิถี

 

รถยนต์ส่วนบุคคล

จากกรุงเทพกรุงเทพมหานครสามารถใช้เส้นทางพิเศษศรีรัช มุ่งหน้าสู่เส้นทางพิเศษศรีรัชขับตามถนนชิดซ้าย ตรงทางแยกเพื่อวิ่งบน ทางพิเศษศรี ขับผ่านเทศบาลนครปากเกร็ดไปบนเส้นทางพิเศษอุดรรัถยา เลี้ยวขวาที่ทางแยก โพธิ์ไทรงาม เข้าสู่ถนนหมายเลข 1067 ต่อมาเลี้ยวขวา เข้าสู่ พจ. 4037 ขับไปตามเส้นทาง เลี้ยวซ้ายสู่หมู่บ้านโพทะเล

 

รถประจำทาง

จากกรุงเทพฯสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สิงห์บุรีได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 หรือคิวรถตู้บริเวณ ห้าง Center one ค่าตั๋วโดยสาร 100 บาท ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ได้แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com เมื่อถึงตัวเมืองสิงห์บุรีสามารถต่อรถสองแถว  สามล้อ  หรือ รถจักรยานยนต์รับจ้างจะมีจอดประจำที่จุดต่าง ๆ ในจังหวัด

(ดูเส้น Google map คลิก GPS)

ติดต่อสอบถาม

นายกัมพลฒ์ ภักดี เบอร์โทรศัพท์ 090-9792257

ชมภาพ ชมวิว ท่องเที่ยว บ้านโพทะเล

ภาพ 360 องศา บริเวณอนุสาวรีย์ปู่ทองแก้ว