ประวัติความเป็นมา : ชุมชนโคกหม้อ ตั้งอยู่ในตำบลเชิงกลัด เป็นเขตการปกครองของอำเภอบางระจัน ลักษณะทางภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มบริเวณกว้าง มีแหล่งน้ำและคลองชลประทานสามารถแจกจ่ายน้ำได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้าง ชุมชนโคกหม้อมีโบราณสถานที่สำคัญ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่ เตาเผาแม่น้ำน้อย วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)

จุดเด่น / เอกลักษณ์

ชุมชนโคกหม้อ : เป็นชุมชนที่มีโบราณสถานและมีเตาเผาแม่น้ำน้อยที่เป็นจุดเด่นของชุมชน โดยมีการสันนิษฐานว่า กลุ่มชาวบ้านกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำน้อย จะอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้นและทำการผลิตเครื่องปั้นดินเผามาใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ไห ครก ขวด หรือแจกันและท่อน้ำประปา ได้มีการนำวัฒนธรรมของประเทศจีนใส่ลงไปในการทำเครื่องปั้นดินเผา ในปัจจุบันมีการผลิตสิ่งของต่างๆ จากการทำเครื่องปั้นดินเผา เช่น ไหสี่หู ถ้วยดินเผา หม้อดินเผา เป็นต้น

แนะนำจุดท่องเที่ยว

 

จุดที่ 1 ชมวิถีชาวบ้านบ้านโคกหม้อ ณ พิพิธภัณฑ์เตาแม่น้ำน้อย

เป็นชุมชนที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผามาใช้ ประเภทพวก ไหสี่หู ถ้วยดินเผา หม้อดินเผา เป็นต้น มีการสาธิตการปั้นไหให้กับนักท่องเที่ยวได้รับชม และยังมีกลุ่มของการนวดแผนโบราณ ที่สามารถเข้าไปนวดได้เพื่อผ่อนคลายในการเดินทางจาการท่องเที่ยว

จุดที่ 2 เตาเผาแม่น้ำน้อย

เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงทางด้านเครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ “พิพิธภัณฑ์เตาแม่น้ำน้อย” มีการจัดแสดงสินค้า การสาธิตขั้นตอนการทำ เช่น ถ้วยชาม หม้อ และยังมีการทำเตาเผาใช้กันเอง โดยบริเวณนี้จะพบแหล่งเตาเผาโบราณจำนวนมาก มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุ โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกได้ว่าในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้คนพักอาศัยอยู่และมีการทำเครื่องปั้นดินเผากันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันกรมศิลปากรได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เตาแม่น้ำน้อยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและยังเป็นศูนย์ศึกษาทางวิชาการเซรามิคอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

 

 

จุดที่ 3 วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)

เที่ยวชมวัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) ในบริเวณวัดมีพระปรางค์ศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น ศตวรรษที่ 21 ได้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชองค์ปรางค์สูงประมาณ 15 เมตร ก่อด้วยอิฐแบบปรางค์ไทยสูงชะลูดคล้ายฝักข้าวโพดด้านล่างเป็นฐานเตี้ย แต่ภายในกลวงมีคูหาสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนผนังคูหา ปัจจุบันร่องรอยภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง ซึ่งได้ลบเลือนไปแล้ว ส่วนด้านหลังจะมีวิหารเก่าแก่แบบอยุธยา ส่วนหน้าบันเป็นลายแกะสลักไม้รูปตัวสิงห์และคันทวยต่างๆ จะมีภูเขา และรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขา

 

 

จุดที่ 4 ตลาด OTOP นวัตวิถี บ้านโคกหม้อ

ชม ช้อป ชิม ตลาด OTOP นวัตวิถี บ้านโคกหม้อ เป็นการเปิดตัวสู่ตลาดภายนอกของชุมชนสถานที่ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดทางการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี ภายในตลาดยังมีการจัดจำหน่ายอาหารและสินค้า OTOP หลากหลายชนิด พร้อมทั้งมีการนวดแผนไทยอีกด้วย

 

ที่พักและสถานที่อำนวยความสะดวก

 

ร้านสะดวกซื้อใกล้เคียง

  • 7-Eleven  สาขา ปั๊มปตท.ชัณสูตร 

ร้านอาหารใกล้เคียง

  • ร้านอาหารคนกันเอง 
  • ร้านอาหารไก่หมุนหมักน้ำผึ้ง จิระภา
  • ร้านอาหารทรายทอง

ที่พักใกล้เคียงกับตลาด 

  • โรงแรมโกลเด้น ดราก้อน รีสอร์ท สิงห์บุรี  
  • โรงแรมไชยแสง วิลล่า 
  • โรงแรมไชยแสง พาเลส

 

แผนที่ชุมชนบ้านโคกหม้อ

สินค้า OTOP / อาหาร

การเดินทางมาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

รถยนต์ส่วนบุคคล

จากกรุงเทพมหานครสามารถใช้เส้น ทางด่วนสายบางปะอิน โดยใช้ทางออก 2-15 ไปทาง เชียงราก-ม. ธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) เข้าถนนหมายเลข 347 ไปทาง ถนนหมายเลข 32 มุ่งไป อำเภอบางปะหัน ใช้ทางลาดด้านขวาไปยัง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเข้าไปยัง ทางคู่ขนาน ถนน ปทุมธานี เบี่ยงซ้ายเข้าสู่ ถนนหมายเลข 347 ระยะทางประมาณ 43.0 กิโลเมตร ใช้ 2 ช่องทางซ้าย เพื่อใช้ทางลาดไป อ. ป่าโมก ตาม ถนนหมายเลข 32 มุ่งไป ตำบล บางมัญ ออกจาก ถนนหมายเลข 32 ใช้ ถนนหมายเลข 311 ไปทาง อยุธยา ตรงไปถนน 335 ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร เมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ อยุธยา จะเข้าสู่จุดหมาย บ้านโคกหม้อ

 

รถประจำทาง

จากกรุงเทพฯสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 หรือคิวรถตู้บริเวณ ห้าง Center one ค่าตั๋วโดยสาร 100 บาท ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com เมื่อถึงตัวเมืองสิงห์บุรีสามารถต่อรถสองแถว สามล้อ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างจะมีจอดประจำที่จุดต่าง ๆ ในจังหวัด

  (ดูเส้นคลิกเพื่อนำทาง GPS)

 

ติดต่อสอบถาม

นายกิตติ เฮ็งเจริญศิลป์ เบอร์โทรศัพท์ 089-5127504

ชมภาพ ชมวิว ท่องเที่ยว ชุมชนโคกหม้อ

ภาพ 360 องศา บริเวณวัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)