ประวัติความเป็นมา : ชุมชนเชิงกลัด ตั้งอยู่ในตำบลแม่ลา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางระจัน ลำน้ำแม่ลาเป็นชื่อของแหล่งน้ำที่สำคัญซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองฯ และตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน ชุมชนเชิงกลัด    เป็นชุมชนที่มีลำน้ำแม่ลาไหลผ่านชื่อ แม่ลา มีผู้เล่าขานแต่โบราณว่า สมัยกรุงศรีอยุธยาราวปี พ.ศ. 2310 พม่าได้ยกทัพมาที่บ้านวิเศษชัยชาญไม่ห่างจากบ้านบางระจัน ชาวบ้านจึงรวบรวมกำลังพล ชาย-หญิง ไปต่อสู้กับกองทัพพม่า มีการร่ำลาเพื่อไปออกรบ   พ่อลาแม่ แม่ลาลูก ลูกลาพ่อ ลูกลาแม่ จึงใช้คำว่า "แม่ลา"จึงเรียกกันจนติดปากตั้งแต่นั้นจนถึงทุกวันนี้

จุดเด่น / เอกลักษณ์

ชุมชนเชิงกลัด : จะอยู่ใน ตำบลแม่ลา ลำแม่ลานั้นจะเป็นแหล่งกำเนิดของปลาช่อนแม่ลา ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศที่รู้จักกันดี   ในเรื่องของรสชาติของเนื้อปลาช่อนนั้นจะมีความอร่อยมากกว่าที่อื่น เพราะดินบริเวณที่ลำแม่ลานั้นจะมีแร่ธาตุที่อุดมสมบรูณ์ เป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นและสำคัญต่อปลาเล็กปลาน้อย ที่อาศัยอยู่ในลำแม่ลา ซึ่งปลาเล็กปลาน้อยเหล่านั้นจะเป็นอาหารของปลาช่อน เมื่อปลาช่อนได้กินปลาเล็กปลาน้อยนั้นเข้าไป เลยทำให้เนื้อของปลาช่อนที่ลำแม่ลานั้นจะมีความอร่อยและนุ่มไม่เหมือนปลาที่อื่น

แนะนำจุดท่องเที่ยว

 

จุดที่ 1 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

ชุมชนบ้านเชิงกลัดเป็นชุมชนที่มีกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า เริ่มจากการตั้งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จากนั้นก็ได้เริ่มขยายกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าออกไป จนปัจจุบันได้กลายเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน ซึ่งมีการผลิตเสื้อผ้ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เช่นลายดอก ลายผ้าขาม้า โดยการออกแบบที่ทันสมัย และมีรูปแบบการจำหน่ายแบบค้าปลีกและค้าส่ง

การตัดเย็บเสื้อผ้า

จุดที่ 2 ลำน้ำแม่ลา

ลำนำแม่ลาเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาไหลแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ประตูระบายน้ำบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท ลำน้ำแม่ลาเป็นที่ที่มีปลาชุกชุมมากเป็นแหล่งกำเนิดพันธุ์ปลารสดีได้แก่ ลำแม่ลา ซึ่งให้กำเนิดปลาช่อนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสิงห์บุรีในด้านรสชาติที่อร่อยมาก จะหาปลาช่อนในท้องถิ่นอื่นมาเปรียบเทียบได้ จังหวัดสิงห์บุรีมีนโยบายอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่ลาด้วยเกรงว่า จำนวนปลาจะลดอย่างรวดเร็ว จากการเพิ่มประชากรต้องการปลาเป็นอาหารเพิ่มขึ้น

 

จุดที่ 3 ตลาดน้ำริมลำแม่ลา

เป็นโครงการส่งเสริมการตลาดบริการท่องเที่ยวชุมชน (ตลาดท่องเที่ยวชุมชน) ภายในตลาดนั้นจะมีการแบ่งเป็นซุ้มไว้ เป็นร้านค้าให้กับชาวบ้านที่นำสินค้ามาขายและยังมีซุ้มไว้บริการให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรับประทานอาหารหรือนั่งพักผ่อนไว้อีกด้วย ชาวบ้านได้นำสินค้าต่างๆ มาขายกันอย่างมากมาย เช่น ปลาร้าสับ น้ำพริก ปลาเห็ด ปลาช่อนแม่ลา เป็นต้น

 

จุดที่ 4 ฟาร์มกำนันเขียว

ฟาร์มกำนันเขียว นายยงยุทธ์ สร้อยวิชา กำนันตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน อยู่บ้านเลขที่ 44/4 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี อายุ 42 ปี การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาชีพเกษตรกรและค้าขาย ผลงานเด่นที่ทำให้ได้รับการคัดเลือก คือ ในด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน โดยใช้กลไกของคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ในด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ทำให้ตำบลแม่ลาเป็นตำบลต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอบางระจัน และด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนาม "ฟาร์มกำนันเขียว” ผลิตและจำหน่ายข้าวไลเบอร์รี่ ต้นทานตะวัน ฯลฯ

จุดที่ 5 อ่าวกระโบ

อ่าวกระโบตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบล แม่ลา อำเภอ บางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี ใกล้กับตลาดน้ำริมลำแม่ลา อ่าวกระโบเป็นบึงขนาดใหญ่ที่มีดอกบัว ใบบัวอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้บรรยากาศที่บึกแห่งนี้มีความรมรื่มมีป่าไม้ล้อบรอบอ่าวกระโบ ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

 

ที่พักและสถานที่อำนวยความสะดวก

 

ร้านสะดวกซื้อใกล้เคียงกับตลาดน้ำริมลำแม่ลา

  • 7-Eleven สาขาตลาดปลาสิงห์บุรี 

ร้านอาหารใกล้เคียงตลาดน้ำริมลำแม่ลา

  • ร้านอาหารบ้านสวนแม่ลาการ้อง 
  • ร้านอาหารริมแม่ลา 
  • ร้านอาหารข้าวแกงถนัดแดก 

ที่พักใกล้เคียงกับตลาดน้ำริมลำแม่ลา

  • ที่พัก Sing Buri Thailand Homestay 
  • ที่พัก โรงแรมเซ็นทรัลพาร์ค 

แผนที่บ้านเชิงกลัด

 

สินค้า OTOP / อาหาร

 

การเดินทางมาที่ ชุมชน OTOP นวัตวิถี

 

รถยนต์ส่วนบุคคล

จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางเดินรถจากถนนราชดำเนินกลาง ถนน สมเด็จพระปิ่นเกล้า และเดินทางบนถนนหมายเลข 338 ไปทาง ทางพิเศษศรีรัชถึงวงแหวนรอบนอก มุ่งไป ตำบล บางกรวยใช้ ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด/ทางพิเศษอุดรรัถยา และ ถนนหมายเลข 32 ไปทาง ถนนหมายเลข 311 มุ่งไป ตำบล ม่วงหมู่ ใช้เส้นทางออก สิงห์บุรี/ลพบุรีจาก ถนนหมายเลข 32ใช้ ถนนหมายเลข 3026, ถนนหมายเลข 3030 และ ถนนหมายเลข 3454 ไปยังจุดหมายที่ ตำบล เชิงกลัด

รถประจำทาง

จากกรุงเทพฯสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สิงห์บุรีได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 หรือคิวรถตู้บริเวณ ห้าง Center one ค่าตั๋วโดยสาร 100 บาท ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com เมื่อถึงตัวเมืองสิงห์บุรีสามารถต่อรถสองแถว สามล้อ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างจะมีจอดประจำที่จุดต่าง ๆ ในจังหวัด

 (ดูเส้น Google map คลิก GPS)

ติดต่อสอบถาม

นายยงยุทธ์ ยอดสร้อย เบอร์โทรศัพท์ 097-0128812

ชมภาพ ชมวิว ท่องเที่ยว บ้านเชิงกลัด

ภาพ 360 องศา บริเวณลำน้ำแม่ลา