ประวัติความเป็นมา : เป็นชุมชนที่อยู่ทางด้านหัวของเมืองสิงห์บุรี ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "ชุมชนวัดหัวเมือง" เดิมทีคนในหมู่บ้านตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนั้นมักจะประกอบอาชีพทำนาและหาปลากันมาก ความคุ้นเคยเกี่ยวกับการประกอบอาหารโดยมีวัตถุดิบท้องถิ่นที่สำคัญ คือ ปลา  จากอดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ชาวบ้านในชุมชนวัดหัวเมืองคุ้นเคยกับการทำอาหารด้วยปลาเป็นหลัก ชุมชนวัดหัวเมืองไม่ได้มีเพียงแต่การทำนาและจับปลาเพียงเท่านั้น แต่ยังคงมีโบราณสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง  ได้แก่  พระปรางค์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  วัดหน้าพระธาตุ  หลวงพ่อทันใจ

จุดเด่น / เอกลักษณ์

ชุมชนวัดหัวเมือง : เป็นชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับปลา โดยส่วนใหญ่จะเป็นปลาในชุมชนเป็นปลาที่ปลอดสารเคมี จะใช้ปลาในการทำอาหาร และมีการนำไปแปรรูปและทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนำไปวางขายทำให้ชุมชนมีรายได้  เช่น  ปลาช่อนแดดเดียว  แหนมปลากราย ปลาส้มไร้ก้าง ปลาเจ่า หัวปลาช่อนแห้ง  นอกจากด้านอาหารแล้วยังคงมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  โบราณสถาน  ธรรมชาติ  ตลาดชุมชนที่ชาวบ้านนำมาขาย รวมถึงสินค้า OTOP ที่สื่อถึงวัฒนธรรมของคนที่นี่อีกด้วย สำหรับสถานที่แนะนำที่น่าสนใจ มีดังนี้

แนะนำจุดท่องเที่ยว

 

จุดที่ 1 กลุ่มแปรรูปปลาบ้านวัดหัวเมือง(วิถีชีวิต)

เดิมทีคนในชุมชนรุ่นบรรพบุรุษนั้นมีอาชีพทำนาและหาปลากันมาเนินนาน จึงทำให้มีความคุ้นเคยเกี่ยวกับการทำอาหารที่ได้จากปลาเป็นส่วนใหญ่ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ชาวบ้านในชุมชนวัดหัวเมือง คุ้นเคยกับการทำอาหารที่ได้จากปลาซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเอง และมีการเพิ่มรายได้จากการขายดินเอนกประสงค์

การทําปลาช่อนและปลาสลิดแดดเดียว

จุดที่ 2 วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุ เป็นวัดดังย่านจักรสีห์คงไม่พูดถึงไม่ได้นั้นก็คือวัดหน้าธาตุที่เป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิฐานว่า เป็นที่ตั้งเมืองสิงห์บุรีเก่าในสมัยโบราณ และแวะถ่ายรูปกับพระปรางค์ที่ความสูงถึง 8 วา อีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย ให้เดินชมกราบไหว้สักการะขอพร

จุดที่ 3 หลวงพ่อทันใจ

หลวงพ่อทันใจ เป็นพระประจำอยู่ที่วัดหน้าพระธาตุ โดยจะตั้งอยู่ด้านหน้าของวัดหน้าพระธาตุหรือทางเข้ามาที่วัดหน้าพระธาตุ หลวงพ่อทันใจจะประดิษฐานอยู่ในศาลา เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่

จุดที่ 4 ลำน้ำจักรสีห์

เมื่อปี พ.ศ.1650 พระเจ้าไกรสรราช โอรสของพระเจ้าพรหม หรือพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏก ผู้ครองเมืองชัยปราการ ได้เสด็จพาไพร่พลมาปกครองเมืองลพบุรีตามคำรับสั่งของพระราชบิดา ได้ทรงล่องเรือมาตามแม่น้ำจักรสีห์ แล้วแวะพักขึ้นบก ณ จุดที่เป็นที่ตั้งเมืองสิงห์บุรีเดิม คือ บริเวณริมฝั่งลำน้ำจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  เป็นลำน้ำใหญ่  ปัจจุบันลำน้ำไหลผ่านลำการ้อง ลำแม่ลา และวัดพระนอนจักรสีห์

ที่พักและสถานที่อำนวยความสะดวก

 

ที่พักใกล้เคียง

  • Sumali Villa อัตราค่าบริการ 1,644 บาท ต่อวัน

ร้านสะดวกซื้อใกล้เคียง

  • 7-Eleven จักรสีห์ 
  • 7-Eleven ปั้มน้ำมันจักรสีห์ 

ร้านอาหารใกล้เคียง

  • ร้านอาหารเรนเดียร์ 
  • ร้านอาหารบ้านพระนอน 
  • ร้านอาหารบ้านควายอาร์ต 
  • ร้านอาหารเป็ดย่างพระนอน 

แผนที่บ้านวัดหัวเมือง

สินค้า OTOP / อาหาร

การเดินทางมาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

รถยนต์ส่วนบุคคล

จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 52 แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย ผ่านอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 309 ผ่านจังหวัดอ่างทองไปจนถึงตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

รถประจำทาง

จากกรุงเทพฯสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 หรือคิวรถตู้บริเวณ ห้าง Center one ค่าตั๋วโดยสารราคา 100 บาท ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com

(ดูเส้น Google map คลิก GPS)

ติดต่อสอบถาม

นางสิริขวัญนภาพร บัวคลี่ เบอร์โทรศัพท์ 064-5567072

ชมภาพ ชมวิว ท่องเที่ยว วัดหัวเมือง

ภาพ 360 องศา บริเวณวัดหน้าพระธาตุ