ประวัติความเป็นมา : ชุมชนหัวป่า ตั้งอยู่ในตำบลหัวป่าเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตลอดแนวของหมู่บ้าน ซึ่งมีการตั้งบ้านเรือนหนาแน่นตามริมแม่น้ำ มีประชากรชายจำนวน 455 คน และประชากรหญิงจำนวน 510 คน รวมเป็น 965 คนชุมชนหัวป่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 248 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 159 หลัง ชุมชนหัวป่า มีกรรมการชุมชน 11 คน ดินเหมาะสำหรับการเพาะปลูกเกษตรกรรม ในอดีตมีพระองค์แรกคือหลวงปู่ม่วงเป็นพระองค์แรกที่รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายด้วยทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาและเลื่อมใสเป็นจำนวนมาก มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีธรรมมาส รศ.129

จุดเด่น / เอกลักษณ์

ชุมชนหัวป่า : เป็นชุมชนที่มาของคำว่า “แม่ครัวหัวป่า” เพราะเมื่อครั้งอดีต สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ได้เคยเสด็จประภาสต้นมายังละแวกนี้ และแม่ครัวในชุมชนหัวป่าก็ได้มีโอกาสปรุงเครื่องเสวยถวาย ซึ่งเป็นอันถูกพระทัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นอย่างยิ่ง ถึงขั้นกับเอ่ยพระโอษฐ์ชม และเป็นที่มาของคำว่า “แม่ครัวหัวป่า” กระทั่งมาในสมัยหนึ่งที่คุณหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้จัดทำตำราอาหารไทยเล่มแรกขึ้น และได้ใช้ชื่อตำราว่า “แม่ครัวหัวป่า”

แนะนำจุดท่องเที่ยว

 

จุดที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจบ้านหัวป่า

กลุ่มวิสาหกิจบ้านหัวป่า เป็นกลุ่มที่แปรรูปและผลิตสินค้า OTOP ของชุมชนบ้านหัวป่าเพื่อนำไปขายและส่งไปยังร้านจำหน่ายต่าง ๆ โดยจัดทำงานหัตกรรมการจักสานจากต้นกก เช่น การทำกระเป๋าในรูปแบบต่าง ๆ มีความสวยงามสะท้อนถึงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การทำจักสานจากต้นกก

จุดที่ 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสถานที่ที่ให้เรียนรู้และเพาะปลูกอยู่กับธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาความสงบ ผ่อนคลาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นได้เพราะเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีต้นทุนในการผลิต พืชที่สูงมาก ส่วนใหญ่ปลูกข้าว รองลงมาคือทำสวนและปลูกผัก เกษตรกรยังมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูง ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อย ดังนั้นหัวใจที่จะทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้คือ การลดต้นทุนการผลิตและการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ซึ่งถ้าเกษตรกรทำได้ก็จะทำให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

จุดที่ 3 หลวงปู่ม่วง 

เกจิอาจารย์ชื่อดัง หลวงปู่ม่วง อดีตเจ้าคณะอำเภอมหาราช ซึ่งท่านมีชื่อเสียงแกร่งกล้าวิชาอาคม เป็นพระเกจิอาจารย์ที่สำเร็จวิชาอภิญญาชั้นสูง ปัจจุบันพระเครื่องของหลวงพ่อม่วง เป็นตำนานเป็นของที่หายากมากคนไม่ค่อยพูดถึงยิ่งวงการพระนอกจังหวัดคนยิ่งไม่รู้จัก แต่เป็นพระเก่าที่มีความคลาสสิค และภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยกว่าหลวงพ่อม่วงมากมายให้เคารพสักการบูชาสำหรับคนที่มีความศรัทธา

จุดที่ 4 วัดโบสถ์

วัดโบสถ์เป็นอีกหนึ่งที่ ที่มีเกจิอาจารย์ชื่อดังเคยจำวัดอยู่นั้นก็คือ หลวงพ่อม่วง อดีตเจ้าคณะอำเภอมหาราช โดยวัดโบสถ์จะอยู่ติดริมแม่น้ำทำให้วัดโบสถ์มีบรรยายกาศที่ดีและสวยงาม อากาศเย็นสบาย ซึ่งมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ม่วง ขุดเมื่อปีพ.ศ. 2410 ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน

ที่พักและสถานที่อำนวยความสะดวก

 

ร้านสะดวกซื้อใกล้เคียง

 • 7-Eleven ปั้มน้ำมันจักรสีห์ 
 • 7-Eleven จักรสีห์ 
 • 7-Eleven ตลาดปลาสิงห์บุรี

ร้านอาหารใกล้เคียง

 • ร้านอาหารครัวย่าเจริญ 
 • ร้านอาหารมุมคู
 • โรงเตี๊ยมพรหมบุรี
 • ผัดไทยปากบาง

ที่พักใกล้เคียง

 • Somsri Apartment
 • รุ่งอรุณรีสอร์ท 
 • Sumali Villa
 • โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท 

แผนที่ชุมชนบ้านหัวป่า

สินค้า OTOP / อาหาร

การเดินทางมาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

รถยนต์ส่วนบุคคล

จากกรุงเทพฯไปยังวนเวียนไปสู่ถนนราชดำเนินกลางแล้วขับตรงผ่าน แยกผ่านฟ้าลีลาส เข้าสู่ถนนนครสวรรค์แล้วเลี้ยวขวาที่แยกนางเลิ้ง เข้าสู่ถนนพิษณุโลกขับตามเส้นทางแล้วชิดขวาตรงทางแยก ตามป้ายบอกทางดินแดง/ถนนพระราม 9 เพื่อตัดเข้าสู่ เส้นทางพิเศษศรีรัชขับตามเส้นทางแล้วชิดซ้าย ตรงทางแยกเพื่อวิ่งบนทางพิเศษศรีรัช ขับมุ่งสู่ถนนทางพิเศษศรีรัชขับผ่านเทศบาลบางปากเกร็ด ขับตามเส้นทางและชิดขวาตรงทางแยกตามป้ายบอกทางบางปะอิน และตัดเข้าสู่ถนนหมายเลข 9 ขับต่อไปใช้เส้นทางออกเข้าสู่ อ.บางปะอิน-อยุธยา มุ่งหน้าเข้าสู่ทางบางปะอินแล้วเลี้ยวซ้ายขับต่อไปตามเส้นทางแล้วเลี้ยวเข้าสู่ ถนนเส้นอยุธยา-อ่างทอง เพื่อเข้าสู่ตำบลหัวป่า

รถประจำทาง

จากกรุงเทพฯสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สิงห์บุรีได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต2 หรือคิวรถตู้บริเวณห้าง Center one ค่าตั๋วโดยสาร 100 บาท ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com เมื่อถึงตัวเมืองสิงห์บุรีสามารถต่อรถสองแถว สามล้อ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างจะมีจอดประจำที่จุดต่าง ๆ ในจังหวัด

(ดูเส้น Google map คลิก GPS)

ติดต่อสอบถาม

นางบุญน้อง ยิ้มอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 082 562 6701

ชมภาพ ชมวิว ท่องเที่ยว บ้านหัวป่า

ภาพ 360 องศา บริเวณริมน้ำ