ประวัติความเป็นมา : ชุมชนลำเหนือตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์ชัย บริเวณทิศตะวันออกของอำเภออินทร์บุรีเป็นชุมชนที่ปลีกตัวมาจากชุมชนลำ อดีตมักเรียกกันว่า "ชุมชนลำ" เพียงอย่างเดียว ต่อมาได้มีการพัฒนาชุมชนขึ้น จึงทำให้มีการปลีกตัวออกเป็นชุมชนใหม่ 3 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนลำเหนือ 2.ชุมชนลำกลาง และ 3. ชุมชนลำใต้

จุดเด่น / เอกลักษณ์

ชุมชนลำเหนือ : เป็นชุมชนเกษตรกรที่เกษตรกรทำการเกษตร ส่วนมากจะเน้นปลูกข้าวเจ้าที่ปลอดสารพิษ ในส่วนของด้านการสวนจะเป็นการปลูกผลไม้ เช่น ต้นมะม่วง กล้วย มะนาว ซึ่งเป็นอาชีพของชาวบ้านลำเหนือ ในส่วนของมะพร้าวจะมีการนำไปขายทุกอาทิตย์ ส่วนดอกบัวจะส่งไปที่วัดพระนอน ทำให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านลำเหนือมีรายได้ ชาวบ้านหมู่บ้านลำเหนือจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคือหลวงพ่อประทุม

แนะนำจุดท่องเที่ยว

 

จุดที่ 1 ชมวิถีชาวบ้านบ้านลำเหนือ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

เป็นชุมชนท่องเที่ยวและเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย โดยจะมีการฟ้อนรำที่เรียกว่า "เต้นกำรำเคียว" เป็นการฟ้อนรำก่อนการทำนาเพื่อก่อให้เกิดความสนุกรวมกันกับคนในชุมชนที่ยังคงมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่เหล่านี้ให้แก่ลูกหลานต่อ ๆ กันมาหลายยุคสมัย อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่มีทั้งการผลิตสินค้าและบริการมากมาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชื่นชม รวมถึงมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีศักยภาพมากพอในการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน

การฝึกซ้อมการเต้นกำรำเคียว

จุดที่ 2 วัดบ้านลํา

แวะสักการะหลวงพ่อประทุม ณ วัดบ้านลํา ที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อน โดยพื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มอยู่กลางทุ่งนา มีหมู่บ้านล้อมรอบกระจายเป็นกลุ่ม ๆ ต่อมาในภายหลังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา 6 รูป ทางวัดได้เปิดสอน   พระปริยัติธรรม พ.ศ. 2500 อีกทั้งยังมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ที่วัดนี้ด้วย

 

จุดที่ 3 สวนเกษตรผสมผสาน 

เที่ยวชมสวนเกษตรผสมผสานที่เป็นการทำสวนมะนาวแบบลดต้นทุน คือ การปลูกมะนาวระบบร่อง แบบไร่นาสวนผสมผสาน ปลูกร่วมกับมะละกอ โดยทำเป็น 3 แถว จะปลูกมะนาวตรงกลางและปลูกมะละกอด้านข้าง จากนั้นดูแลทั้งมะละกอพร้อมกันกับมะนาวแล้วนำรายได้จากมะละกอมาเลี้ยงสวนมะนาวอย่างเป็นระบบ เพราะมะละกอใช้เวลาการออกผลผลิตประมาณ 5 เดือน สำหรับมะนาวนั้นมีอายุการเจริญเติบโตถึง 24 เดือน

จุดที่ 4 ตลาดลำพระยา

ตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ตลาดลำพระยา บ้านลำเหนือ หมู่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยตลาดนัดชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านลำเหนือ ชุมชน OTOP นวัตวิถี นี้ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยการจำหน่ายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ สร้างบริการการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบเปลี่ยนเป็นรายได้ เข้าสู่หมู่บ้าน

จุดที่ 5 สวนมะพร้าว

สวนมะพร้าว เป็นสวนมะพร้าวเลื่องชื่อภายในชุมชนลำเหนือ ที่มีมะพร้าวรสชาติหอมมันแตกต่างมะพร้าวที่อื่น อีกทั้งยังมีมีการปลูกพืชอื่นเพิ่มเติมระหว่างต้นมะพร้าว เช่น กล้วย และขุดร่องตรงกลางสวน เพื่อทำเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการรดน้ำต้นมะพร้าว

 

ที่พักและสถานที่อำนวยความสะดวก

 

ร้านสะดวกซื้อ

  • ร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ท 

ร้านอาหาร

  • ร้านอาหารสวนอาหารบ้าน
  • ร้านอาหารลุงเจิดปลาเผา 
  • ร้านอาหารแม่ลาปลาเผา 

ที่พักใกล้เคียงกับวัดบ้านลำ

  • โรงแรมเฮเดย์ สิงห์บุรี 
  • คลาสสิคคาร์ คาราวาน 

แผนที่บ้านลำเหนือ

สินค้า OTOP / อาหาร

 

การเดินทางมาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

รถยนต์ส่วนบุคคล

จากกรุงเทพมหานครสามารถใช้เส้นทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด/ทางพิเศษอุดรรัถยา และ ถนนหมายเลข 32 มุ่งไป ตำบล บางมัญ ใช้ทางออกไป สิงห์บุรี จาก ถนนหมายเลข 32ตัดเข้าไปยัง ทางพิเศษศรีรัชชิดซ้าย ตรงทางแยกเพื่อวิ่งบน ทางพิเศษศรีรัชขับต่อไปยัง ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด/ทางพิเศษอุดรรัถยาใช้ได้ทุกช่องทาง เพื่อใช้เป็นทางออก 2-16 สำหรับ 9/วงแหวนรอบนชิดขวาตรงทางแยก ตามป้ายบอกทาง บางปะอิน และตัดเข้าสู่ ถนนหมายเลข 9 อกตะวันตก ไปทาง บางไทร-บางปะใช้ทางออกเข้าสู่ อ. บางปะอิน/อยุธยาใช้ช่องทางใดก็ได้ เพื่อเบี่ยงซ้ายเข้าสู่ ถนนหมายเลข 32กลับรถใช้ทางออกเข้าสู่ สิงห์บุรีขับไปยังจุดหมายที่ ตำบล โพธิ์ชัยชิดขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายวิ่งตรงต่อไปเลี้ยวขวา เข้าสู่ ซอย บ้านลำเลี้ยวซ้าย

 

รถประจำทาง

จากกรุงเทพฯสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สิงห์บุรีได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 หรือคิวรถตู้บริเวณ ห้าง Center one ค่าตั๋วโดยสาร 100 บาท ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ได้แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com เมื่อถึงตัวเมืองสิงห์บุรีสามารถต่อรถสองแถว  สามล้อ  หรือ รถจักรยานยนต์รับจ้างจะมีจอดประจำที่จุดต่าง ๆ ในจังหวัด

 (ดูเส้น Google map คลิก GPS)

ติดต่อสอบถาม

นางเพ็ชรัตน์ ทองมี เบอร์โทรศัพท์ 080-8151918

ชมภาพ ชมวิว ท่องเที่ยว บ้านลำเหนือ

ภาพ 360 องศา บริเวณวัดบ้านลํา