ประวัติความเป็นมา : เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือประมาณ 200 ปีเศษที่ผ่านมาแล้ว ได้มีชาวบ้านบางระจัน นำโดย นายจัน หนวดเขี้ยว,
นายโชติ,นายดอก,นายทองเหม็น,นายทองแสงใหญ่,นายแท่น,นายเมือง,นายพันเรือง และนายขุนสรร ได้มีการรวบรวมชาวบ้านตั้งค่ายเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยต่อสู้กับพม่าที่มารุกราน ณ บริเวณบ้านบางระจัน โดยมีพระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นผู้ประสิทธิ์วิทยาอาคมบำรุงขวัญ ตั้งแต่ปีระกา เดือนสี่ ถึงเดือนเจ็ด ปีจอ พุทธศักราช 2308 ชาวบ้านบางระจันได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญจนสามารถรบชนะพม่าถึง 7 ครั้ง แต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้เสียค่ายแก่พม่าในการรบครั้งที่ 8

จุดเด่น / เอกลักษณ์

ชุมชนบางระจัน: เป็นหมู่บ้านแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีความยาวนาน ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ชาวบ้านได้รวมตัวกันต่อสู้กับพม่า เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินให้ลูกหลานได้มีผืนแผ่นดินอาศัยอยู่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวประกอบกับมีลำบึงขนาดใหญ่ที่มีปลาชุกชุม และมีระบบชลประทานไหลผ่าน เหมาะแก่การเพาะปลูก และยังติดกลับตลาดย้อนยุคบ้านบางระจันอีกด้วย

แนะนำจุดท่องเที่ยว

 

จุดที่ 1 ฐานเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

มีกลุ่มชาวบ้านได้ก่อตั้ง ฐานการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ชาวบ้านภายในชุมชนรวมกัน เป็นกลุ่มช่วยกันแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่มีความโดดเด่นภายในชุมชน ได้แก่ กล้วย นำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์หลายๆ อย่าง เช่น กล้วยตาก กล้วยกวน เป็นต้น อีกที่เป็นจุดเด่นและสร้างสีสันให้กับชุมชนนี้ก็คือนางลำกล้วย นั้นเอง

การทำกล้วยตากและการแสดงรำนางกล้วย

จุดที่ 2 วัดโพธิ์ 9 ต้น

แวะสักการะพระอาจารย์ธรรมโชติ ณ วัดโพธิ์เก้าต้น หรือวัดไม้แดง  ตำบลบางระจัน อยู่ตรงกันข้ามกับอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  จุดเด่นวัดโพธิ์เก้าต้น คือ สัญลักษณ์กำแพงวัด ที่สร้างจำลองกำแพงค่าย เพราะวัดนี้เดิมเป็นฐานที่มั่นของชาวบ้านบางระจัน โดยประชาชนเข้ามากราบไหว้บูชาขอพรบนบานศาลเกล่าศักดิ์สิทธิ์ โดยมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งผู้คนมักเดินทางมาขอพรหรือบนขอสิ่งที่ต้องการ เมื่อได้ตามที่ได้ขอพรไว้ ก็จะมาแก้บนด้วยการหาบน้ำตามจำนวนหาบที่บนไว้ เพื่อแก้บน เมื่อขอพรได้สมดังที่อธิษฐานไว้   

 

จุดที่ 3 วัดน้อย

วัดน้อย ได้ชื่อนี้มาเพราะว่าเป็นวัดที่มีเนื้อไม่มากนัก และยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อชื่อดัง ชื่อหลวงพ่อบัวลอยเก่าแก่จากสมัยก่อนหลายร้อยปีไม่ทราบประวัติความเป็นมาแต่มีลูกศิษย์และชาวบ้านอำเภออินทร์บุรีให้ความเลื่อมใส ศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างมาก ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และความขลังที่ขอพรได้ตามอย่างที่สมหวัง

จุดที่ 4 บึงทับเจ็กฮะ

บึงทับเจ็กฮะ เป็นบึงขนาดใหญ่และเป็นแหล่งน้ำใหญ่ที่สำคัญที่สามารถเก็บน้ำไว้ได้เยอะ และเป็นแหล่งน้ำที่ความสมบูรณ์ ทำให้มีปลาชุกชุม ทำให้เป็นแหล่งกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งสร้างรายได้จากการตกปลา จับปลาเพื่อสร้างรายได้สำหรับชาวบ้านภายในชุมชน  และยังได้มีการสร้างประตูระบายน้ำบึงทับเจ็กฮะ เพื่อกักตุนน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

ที่พักและสถานที่อำนวยความสะดวก

 

ร้านสะดวกซื้อที่ใกล้เคียง

  • 7-Eleven แสวงหา 

ร้านอาหาร

  • ร้านป้าณา อาหารตามสั่ง
  • แซ่บอีสาน ทูเดย์

สถานที่พัก

  • โรงแรม โกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท 
  • โรงแรมไชยแสงวิลล่า

แผนที่ชุมชนบ้านบางระจัน

สินค้า OTOP / อาหาร

การเดินทางมาที่ ชุมชน OTOP นวัตวิถี

 

รถยนต์ส่วนบุคคล

จากกรุงเทพไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธินเมื่อถึงกิโลเมตรที่ 52 ให้แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย ผ่านอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 309 ผ่านจังหวัดอ่างทองมุ่งหน้าเข้าสู่ ตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

 

รถประจำทาง

จากกรุงเทพฯสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สิงห์บุรีได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 หรือคิวรถตู้บริเวณ ห้าง Center one ค่าตั๋วโดยสาร 100 บาท ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัดได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com เมื่อถึงตัวเมืองสิงห์บุรีสามารถต่อรถสองแถว สามล้อ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างจะมีจอดประจำที่จุดต่าง ๆ ในจังหวัด

 (ดูเส้น Google map คลิก GPS)

ติดต่อสอบถาม

นายธนวันฒ์ ชัยรุ่งโรจน์สกุล เบอร์โทรศัพท์ 096-8609952

ชมภาพ ชมวิว ท่องเที่ยว ชุมชนบ้านบางระจัน

ภาพ 360 องศา บริเวณวัดโพธิ์ 9 ต้น