ประวัติความเป็นมา : ชุมชนวังขรณ์ ตั้งอยู่ในตำบลโพชนไก่ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางระจันเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำเหมาะแก่การทำนาตลอดปี เป็นชุมชนที่มีตลาดหลายแห่งและมีผู้คนเยอะแยะมาก แต่สิ่งที่ขึ้นชื่อและคนนิยมไปกัน คือตลาดจ้อกแจ้ก สาเหตุที่เรียกว่าตลาดจ้อกแจ้ก เพราะมีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเพราะมีสินค้าที่ครบทุกอย่าง ทั้งของพื้นบ้านและพื้นเมือง มาที่นี่จึงไม่ผิดหวังเลย และราคาเป็นกันเอง  ใครมาแล้วจะต้องมาอีกอย่างแน่นอนจึงเป็นที่มาของ ตลาดจ้อกแจ้ก

จุดเด่น / เอกลักษณ์

ชุมชนวังขรณ์ : จะมีอาหารที่มีรสชาติที่อร่อย โดยเฉพาะ น้ำพริกกะปิ ผักต้ม ผักดอง ปลาร้าสับ แกงบอน ปลาเห็ด ต้มโคล้งปลาย่าง  แกงปลาร้าหน่อไม้ แกงหมูใส่ฟักทอง และต่างๆ อีกมากมาย ยังมีอาหารหวาน เช่น กล้วยบวชชี ข้าวต้มมัด มะพร้าวแก้ว เป็นต้น และมีสินค้าโอท็อป คือ ไม้กวาดแสนขยัน ไม้กวาดทางมะพร้าว กระเป๋า เป็นของฝากกลับไปบ้านได้ โดยชาวบ้านได้นำสินค้าต่างๆ   นำมาตั้งขายกันที่ตลาดจ้อกแจ้ก

แนะนำจุดท่องเที่ยว

 

จุดที่ 1 ชมวิถีชาวบ้านบ้านวังขรณ์

เป็นชุมชนที่มีการจับกลุ่มกันภายในชุมชนมีหลายครอบครัวเป็นส่วนร่วม ทำเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อหารายได้ให้แก่ครอบครัวของแต่ละครอบครัว โดยกลุ่มที่จัดสร้างขึ้นเป็นกลุ่มการทำไม้กวาดดอกหญ้า ที่นำมาขายเป็นสินค้า OTOP ของหมู่บ้านวังขรณ์ อีกจุดเด่นของวังขรณ์ก็คือมีอาหารที่อร่อย มากมายให้ชิม

การทำไม้กวาดดอกหญ้า

จุดที่ 2 ตลาดจ้อกแจ้ก

ตลาดจ้อกแจ้กได้เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีการแสดงของชาวบ้านชุมชนวังขรณ์ ชื่อการแสดงว่า ชุดรำเคียวเกี่ยวข้าว ตลาดจ้อกแจ้กเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารเป็นตลาดชุมชนแห่งการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านวังขรณ์ โดยมี นายสมศักดิ์ พ่วงเอี่ยม เป็นผู้ใหญ่บ้าน ตลาดจ้อกแจ้กนั้นเป็นตลาดในชุมชนที่กำลังพัฒนาต่อเติมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรีแห่งใหม่ ภายในตลาดจะมีซุ้มอาหารพื้นบ้านมากมายหลายซุ้ม จะเน้นการทำอาหารจากวัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่นในชุมชนหรือแหล่งธรรมชาติในพื้นที่

 

จุดที่ 3 ฟาร์มปู

ฟาร์มปูที่เลี้ยงเป็นปูนา เนื่องจากส่วนตัวชอบกินปูนามาก เคยไปหาตามท้องนา 5-6 ชั่วโมง ไม่สามารถหาได้ เลยเกิดความคิด จะเลี้ยงขาย จึงใช้เงินเก็บที่มีอยู่ 2 หมื่นบาท ลงทุนเลี้ยงปูนาในบ่อปูน บนที่ดินที่มีอยู่ 1 ไร่ 44 ตารางวา สั่งปูนา คละไซ้ส์มาจากหลายจังหวัด ปัจจุบันเลี้ยงปู 2 สายพันธุ์ คือ ปูนาธรรมดา ตัวจะมีขนาดเล็ก และ ปูนาพันธุ์กำแพง ตัวใหญ่ รสชาติมัน ครั้งนี้สำเร็จและก็เลี้ยงมาขายทั้งปูสด ปูดอง และนำปูมาแปรรูปเป็นน้ำพริกเผา กะปิปู ส่งขายร้านอาหาร ยังมีขนมจีนน้ำยาปูขายอีกด้วย

จุดที่ 4 กลุ่มผักปลอดสารพิษ

เป็นลักษณะการดำเนินงานของเศรษฐกิจครัวเรือนที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นอาชีพของคนในหมู่บ้าน ผักปลอดสารพิษเป็นแนวคิดทางการเกษตรอย่างหนึ่งที่นำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ด้วยทั้งนี้ผักปลอดสารพิษเป็นการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ำ นางพิชยาพัฒน์  เป็งแก้ว จึงมีแนวคิดที่จะปลูกผักปลอด   สารพิษไว้กินเอง โดยค้นคว้าวิธีการปลูกและเทคนิคการดูแลและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นโดยที่ไม่ใช้สารเคมีและสารพิษในการปลูกเช่นการน้ำหมักเพื่อทำเป็นปุ๋ย การทำปุ๋ยคอก เพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมีจากหนังสือเกษตรเพื่อลดต้นทุนต่อมาเพื่อนบ้านเห็นว่าผักที่ปลูกของ นางพิชยาพัฒน์  เป็งแก้ว งอกงามและปลอดสารพิษจึงขอซื้อไปบริโภคทำให้เกิดอาชีพเสริมเพิ่มให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

 

ที่พักและสถานที่อำนวยความสะดวก

 

ร้านสะดวกซื้อใกล้เคียงกับตลาดจ้อกแจ้ก

  • 7-Eleven สาขาทองเอน 

ร้านอาหารใกล้เคียงตลาดจ้อกแจ้ก

  • ร้านอาหารร่มไม้ปลายนา 
  • ร้านอาหารแม่ลาการ้อง 
  • ร้านอาหารริมแม่ลา 

ที่พักใกล้เคียงกับตลาดจ้อกแจ้ก

  • ที่พัก อิงมาแล รีสอร์ท
  • ที่พัก Sing Buri Thailand Homestay

แผนที่บ้านวังขรณ์

 

สินค้า OTOP / อาหาร

 

การเดินทางมาที่ ชุมชน OTOP นวัตวิถี

 

รถยนต์ส่วนบุคคล

จากกรุงเทพฯใช้เส้นทาง ถนนราชดำเนินกลาง, ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ ถนนหมายเลข 338 เพื่อเข้าสู่เส้นทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก  เมื่อถึงตำบลบางกรวยใช้เส้นทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด/ทางพิเศษอุดรรัถยา และ ถนนหมายเลข 32 ไปทาง ถนนหมายเลข 311 มุ่งสู่ ตำบล ม่วงหมู่ ใช้เส้นทางออกไปยัง สิงห์บุรี/ลพบุรีจาก ถนนหมายเลข 32 ตาม ถนนหมายเลข 3026, ถนนหมายเลข 3030 และ สห.4035 ไปยังจุดหมายที่ ตำบล โพชนไก่

รถประจำทาง

จากกรุงเทพฯสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สิงห์บุรีได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต2 หรือคิวรถตู้บริเวณห้าง Center one ค่าตั๋วโดยสาร 100 บาท ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com เมื่อถึงตัวเมืองสิงห์บุรีสามารถต่อรถสองแถว สามล้อ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างจะมีจอดประจำที่จุดต่าง ๆ ในจังหวัด

 (ดูเส้น Google map คลิก GPS)

 

ติดต่อสอบถาม

นายสมศักดิ์ พ่วงเอี่ยม เบอร์โทรศัพท์ 086-0373752

ชมภาพ ชมวิว ท่องเที่ยว บ้านวังขรณ์

ภาพ 360 องศา บริเวณตลาดจ้อกแจ้ก